Schuilkelders in de Tweede Wereldoorlog


Hoewel de bombardementsplannen van het Duitse leger nog niet bekend waren, werden er sinds 1938 in Utrecht voorbereidingen getroffen om de luchtbescherming te optimaliseren. Kenmerkend voor de stad Utrecht zijn de stevige kelderconstructies binnen de singels daterend uit de Middeleeuwen. Door de industriŽle revolutie werd de functie van deze kelders steeds minder belangrijk en raakten de kelders in verval. Maar met het dreigement van de Luftwaffe en het besef dat er nieuwe oorlogstechnieken waren (o.a. luchtbombardementen) sinds de Eerste Wereldoorlog, werd er met het oog op bescherming van de bevolking actie ondernomen door de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming (NVL). Deze organisatie was opgericht in 1933 om de steden voor te bereiden op aanvallen van bovenaf. De kelders langs de Utrechtse grachten werden hier geschikt voor geacht.

Lees verder het onderzoekverslag en de tekeningen van de 54 particuliere schuilgelegenheden in Utrecht.

Voor de beschrijvingen van de afzonderlijke schuilkelders komen binnenkort nieuwe links met adressen.


Schuilkelders in de Tweede Wereldoorlog - Onessa Novak, Faculteit Geesteswetenschappen - UU, juni 2016