De Utrechtse kelders kennen een lange historie en zijn onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van de stad. De stedelijke ontwikkeling van Utrecht ging gepaard met de totstandkoming van de grachten, waarlangs de werfkelders zijn ontstaan, meerendeels als opslag- en doorvoerplaatsen voor handelswaren. De werfkelders (langs de gracht, onder de straat) vormden een aanvulling op de reeds langer bestaande huiskelders. De grachten en de kelders vormden sinds in de middeleeuwen een economische ruggegraat van Utrecht.

De werfkelders zijn echter in het verleden niet altijd even intensief gebruikt. Aan het eind van de negentiende eeuw verloren de werven een groot deel van hun relevantie door de komst van de trein, de tram en de auto. De woon-werkfunctie die de werfkelders eeuwenlang hadden verdween. Ze dienden nog slechts als opslagplaats waardoor de eigenaren nalatig werden met het onderhoud van de werven en kelders. De verwaarlozing zorgde voor gevaarlijk situaties waarna de gemeente de werven en werfmuren in 1948 onteigende en met herstelwerkzaamheden ingreep.
Eind 20e eeuw volgde de renovatie en het waterdicht maken van de gewelven.

Tegenwoordig worden de kelders gebruikt voor meerdere doeleinden. Nu zijn in de werfkelders restaurants, winkels, woningen en kantoren (zoals het kantoor van deze stichting) gevestigd.

Klik hier voor meer informatie over het ontstaan van de werfkelders.

ets Utrecht